Chemisch natuurlijk

Biogene aminen

Biogene aminen zijn verbindingen die biologische activiteit vertonen. Ze kunnen worden gevormd of afgebroken tijdens het metabolisme van planten, dieren en micro-organismen. De biogene aminen kunnen worden aangetroffen in nagenoeg alle eiwitrijke levensmiddelen. Sommige biogene aminen beïnvloeden fysiologische processen, zoals de regulatie van de lichaamstemperatuur. Als levensmiddelen met een hoog gehalte aan biogene aminen geconsumeerd worden, kan dit leiden tot vergiftiging.

Stoffen als gevolg van vetoxidatie

Vetoxidatie is de reactie van vet met zuurstof, waarbij de lange vetzuurmoleculen worden afgebroken tot kortere moleculen. Door reactie van zuurstof met de gevormde aldehyden kunnen azijnzuur, mierenzuur en propionzuur gevormd worden. Zij zijn verantwoordelijk voor een ranzige geur en smaak van de geoxideerde vetten. Vetoxidatie is temperatuurafhankelijk en zal dus ook bij lage temperaturen voorkomen. Bij koelkasttemperatuur zal het echter langzaam gaan en zal er eerder bacterieel bederf plaatsvinden.

Zware metalen

Zware metalen, zoals kwik, lood, cadmium en arsenicum, komen voor in het water, de lucht en in de grond. Zij komen in voeding als gevolg van opname door gewassen die later voor de productie van voeding worden gebruikt. Vandaar dat mens en dier voor het grootste gedeelte aan zware metalen worden blootgesteld via de voeding. Daarnaast zijn er vele andere oorzaken waardoor zware metalen in ons lichaam kunnen komen.

Syndicate content

Inschrijven voor de nieuwsbrief