Stoffen als gevolg van migratie uit verpakkingsmateriaal

Verpakkingen en gebruiksartikelen, die met levensmiddelen in aanraking komen of hiertoe bestemd zijn, moeten voldoen aan het Verpakkingen- en Gebruiksartikelenbesluit (VGB). Deze wetgeving is een onderdeel van de Warenwet. Deze wet geeft aan dat verpakkingen geen, voor de volksgezondheid, schadelijke en gevaarlijke stoffen mogen afgeven of kunnen afgeven (migratie). Voor het materiaalsoort van de verpakking zijn lijsten van uitgangsstoffen, hulpstoffen en additieven. Vaak geldt een globale migratie limiet van 60 mg/kg levensmiddel. Voor sommige stoffen is op basis van hun toxische eigenschappen een specifieke migratielimiet (SML) gesteld of een maximaal restgehalte in het eindproduct. Het laatst genoemde staat in een onderdeel van de Warenwet, genaamd Regelingen Verpakkingen en Gebruiksartikelen (RVG). Het RVG geeft uitvoering aan het VGB. In het VGB wordt geëist dat een verpakking zich in zindelijke staat bevindt. Een mogelijkheid hiervoor is om vòòr het afvullen de verpakkingen te desinfecteren, waarvoor desinfectiemiddelen, zoals waterstofperoxide, gebruikt kunnen worden. Een nadeel hieraan is dat deze stof door de verpakking kan worden geabsorbeerd en afgegeven kan worden aan het levensmiddel. Aan het gebruik hiervan zijn zeer strenge migratie limieten gesteld.

Inschrijven voor de nieuwsbrief