Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's)

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s), ook wel polyaromatische koolwaterstoffen of polyaromaten genoemd, ontstaan onder meer bij het gebruik van synthetische en fossiele brandstof en bij de verbranding van organisch materiaal bij hoge temperatuur. PAK’s vormen een groot probleem voor zowel de derde wereldlanden als de industrielanden. Polyaromatische koolwaterstoffen zijn een belangrijke groep van kankerverwekkende stoffen.

Inschrijven voor de nieuwsbrief