Nitrosaminen en nitriet

Nitriet ontstaat uit nitraat doordat deze laatste verwarmd wordt. De omzetting van nitraat in nitriet zal in de meeste levensmiddelen plaatsvinden. Dit gebeurt zeer langzaam. Als het levensmiddel verwarmd wordt zal dit het proces versnellen. Hoe langer en hoe meer het nitraatbevattende levensmiddel verwarmd wordt, hoe meer nitriet er zal ontstaan. Nitriet is een onschuldige stof in een basisch milieu. Als deze stof in een zuur milieu terecht komt (bijvoorbeeld de maag) dan zullen er nitrosaminen gevormd worden. Nitrosaminen zijn kankerverwekkende stoffen, ze veroorzaken maag- en leverkanker.

Inschrijven voor de nieuwsbrief